?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 公司动?- 遵义市宇程汽车租赁有限公?/title> <link href="/template/NEST74008/lib/style.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <script type="text/javascript" src="/template/NEST74008/lib/jquery-1.11.2.min.js"></script> <script src="/template/NEST74008/lib/foucsbox.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST74008/lib/index.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST74008/lib/menu.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"><sup id="oqwg4"></sup><tt id="oqwg4"></tt><s id="oqwg4"></s><label id="oqwg4"></label><blockquote id="oqwg4"></blockquote><label id="oqwg4"></label><u id="oqwg4"></u><button id="oqwg4"></button><tt id="oqwg4"></tt><noscript id="oqwg4"></noscript><bdo id="oqwg4"></bdo><u id="oqwg4"></u><tr id="oqwg4"></tr><rt id="oqwg4"></rt><optgroup id="oqwg4"></optgroup><xmp id="oqwg4"></xmp><small id="oqwg4"></small><center id="oqwg4"></center><rt id="oqwg4"></rt><button id="oqwg4"></button><button id="oqwg4"></button><label id="oqwg4"></label><tbody id="oqwg4"></tbody><samp id="oqwg4"></samp><label id="oqwg4"></label><button id="oqwg4"></button><input id="oqwg4"></input><dd id="oqwg4"></dd><menu id="oqwg4"></menu><center id="oqwg4"></center><td id="oqwg4"></td><s id="oqwg4"></s><table id="oqwg4"></table><samp id="oqwg4"></samp><noscript id="oqwg4"></noscript><samp id="oqwg4"></samp><tr id="oqwg4"></tr><option id="oqwg4"></option><tt id="oqwg4"></tt><optgroup id="oqwg4"></optgroup><legend id="oqwg4"></legend><s id="oqwg4"></s><legend id="oqwg4"></legend><legend id="oqwg4"></legend><sup id="oqwg4"></sup><strong id="oqwg4"></strong><center id="oqwg4"></center><small id="oqwg4"></small><center id="oqwg4"></center><samp id="oqwg4"></samp> <u id="oqwg4"></u><optgroup id="oqwg4"></optgroup><label id="oqwg4"></label><bdo id="oqwg4"></bdo><rt id="oqwg4"></rt><u id="oqwg4"></u><center id="oqwg4"></center><acronym id="oqwg4"></acronym><tr id="oqwg4"></tr><s id="oqwg4"></s><bdo id="oqwg4"></bdo><legend id="oqwg4"></legend><acronym id="oqwg4"></acronym><center id="oqwg4"></center><noscript id="oqwg4"></noscript><button id="oqwg4"></button><noscript id="oqwg4"></noscript><u id="oqwg4"></u><nav id="oqwg4"></nav><dd id="oqwg4"></dd><tbody id="oqwg4"></tbody><u id="oqwg4"></u><rt id="oqwg4"></rt><bdo id="oqwg4"></bdo><optgroup id="oqwg4"></optgroup><tr id="oqwg4"></tr><kbd id="oqwg4"></kbd><acronym id="oqwg4"></acronym><noscript id="oqwg4"></noscript><table id="oqwg4"></table><nav id="oqwg4"></nav><acronym id="oqwg4"></acronym><optgroup id="oqwg4"></optgroup><nav id="oqwg4"></nav><samp id="oqwg4"></samp><kbd id="oqwg4"></kbd><samp id="oqwg4"></samp><nav id="oqwg4"></nav><rt id="oqwg4"></rt><source id="oqwg4"></source><div id="oqwg4"></div><table id="oqwg4"></table><kbd id="oqwg4"></kbd><samp id="oqwg4"></samp><optgroup id="oqwg4"></optgroup><noscript id="oqwg4"></noscript><optgroup id="oqwg4"></optgroup><tr id="oqwg4"></tr><object id="oqwg4"></object><s id="oqwg4"></s> <bdo id="oqwg4"></bdo><button id="oqwg4"></button><legend id="oqwg4"></legend><table id="oqwg4"></table><dd id="oqwg4"></dd><sup id="oqwg4"></sup><blockquote id="oqwg4"></blockquote><bdo id="oqwg4"></bdo><u id="oqwg4"></u><s id="oqwg4"></s><blockquote id="oqwg4"></blockquote><option id="oqwg4"></option><source id="oqwg4"></source><code id="oqwg4"></code><noscript id="oqwg4"></noscript><menu id="oqwg4"></menu><tbody id="oqwg4"></tbody><li id="oqwg4"></li><acronym id="oqwg4"></acronym><rt id="oqwg4"></rt><strong id="oqwg4"></strong><input id="oqwg4"></input><nav id="oqwg4"></nav><s id="oqwg4"></s><tbody id="oqwg4"></tbody><acronym id="oqwg4"></acronym><sup id="oqwg4"></sup><object id="oqwg4"></object><nav id="oqwg4"></nav><div id="oqwg4"></div><menu id="oqwg4"></menu><tr id="oqwg4"></tr><label id="oqwg4"></label><tr id="oqwg4"></tr><acronym id="oqwg4"></acronym><option id="oqwg4"></option><u id="oqwg4"></u><strong id="oqwg4"></strong><legend id="oqwg4"></legend><label id="oqwg4"></label><dd id="oqwg4"></dd><rt id="oqwg4"></rt><u id="oqwg4"></u><div id="oqwg4"></div><samp id="oqwg4"></samp><label id="oqwg4"></label><center id="oqwg4"></center><center id="oqwg4"></center><samp id="oqwg4"></samp><s id="oqwg4"></s></div> <div class="top"> <div class="top_in"> <div class="top_l fl"> 遵义市宇程汽车租赁有限公司是一家专业的<a href="/">遵义租车公司</a>?a href="/supply/">遵义汽车租赁公司</a>?a href="/news/">遵义代驾租车</a>等相关信息发布和最新资讯,敬请关注? </div> <div class="top_r fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/33490/stat/"></script> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="header"> <div class="w1200"> <div class="logo fl"><img src="/uploads/logo/20190408094936.png" alt="遵义市宇程汽车租赁有限公? /></div> <div class="search fr"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST74008/images/sea.jpg" alt="遵义租车" align="top" > </form> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="menu"> <div class="menu_in w1200"> <ul> <li><a href="/" target="_blank">首页</a></li> <li><a href="/about/" title="关于我们" target="_blank">关于我们</a></li> <li><a href="/supply/" title="租车服务" target="_blank">租车服务</a></li> <li><a href="/swzc/" title="商务租车" target="_blank">商务租车</a></li> <li><a href="/news/" title="最新资? target="_blank">最新资?/a></li> <li><a href="/download/" title="公司环境" target="_blank">公司环境</a></li> <li><a href="/about/about2.html" title="租车须知" target="_blank">租车须知</a></li> <li><a href="/about/about3.html" title="在线报价" target="_blank">在线报价</a></li> <li><a href="/contact/" title="联系我们" target="_blank">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=500; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20180606043715.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20190124102240.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190408100132.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台图片 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div class="main w1200"> <div class="wraptit"> <span>公司动?/span> <p>—————?nbsp; NEWS  —————?/p> </div> <div class="inspro"> <ul> <li><a href="/news/gsdt/" title="公司动? target="_blank">公司动?/a></li> <li><a href="/news/hyxw/" title="行业新闻" target="_blank">行业新闻</a></li> </ul> <div class="clear"></div> <div class="nav"> <span>您当前的位置?a href="/">首页</a> > <a href="/news/gsdt\">公司动?/a></span> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="pro_con"> <div class="prolist"> <div class="insNews"> <ul> <li> <h3> <a href="/news/118.html" title="遵义汽车租赁公司是以出租的形式将车租给他? target="_blank">遵义汽车租赁公司是以出租的形式将车租给他?/a> <p>遵义汽车租赁公司是以出租的形式将车租给他人遵义汽车租赁好处多多,你是那个家里有车却经常不用的人吗,你是那个急需用车却没有自己的车的人吗,私人租车,不妨一试。私人租车究竟是一种什么样的存在?竟然成为这么...</p> </h3> <h4><a href="/news/118.html" target="_blank">查看详情</a></h4> </li> <li> <h3> <a href="/news/81.html" title="租车竟有七大好处!你造吗?遵义租车公司告诉你" target="_blank">租车竟有七大好处!你造吗?遵义租车公司告诉你</a> <p>你不知道的租车行业遵义租车公司将汽车制造商 , 汽车经销商和汽车用户有机的紧密结合在一起。在发达国家人们的消费观念已十分成熟 , 对汽车租赁的认识也很全面,汽车租赁的益处已被人们普遍接受,这如同我们?..</p> </h3> <h4><a href="/news/81.html" target="_blank">查看详情</a></h4> </li> <li> <h3> <a href="/news/80.html" title="商务租车六大优势" target="_blank">商务租车六大优势</a> <p>如今,商务租车受到越来越多企业的欢迎。总的来说,商务租车有六大优势?一、车型可随时更新 随着人们消费水平的提高,对高消费品有不断更新的欲望。自己买车还不如租车,租车可随时租用最新车型。从目前人们?..</p> </h3> <h4><a href="/news/80.html" target="_blank">查看详情</a></h4> </li> <li> <h3> <a href="/news/79.html" title="遵义宇程商务租车公司分享开天窗的几种情? target="_blank">遵义宇程商务租车公司分享开天窗的几种情?/a> <p>在早上开天窗的最大好处就是有利于有害气体的释放。因为为了防盗窃,人们在停车的时候总是将车窗紧闭的,在经过了一段时间的密封之后,车内会聚集大量的有害气体。等到第二天人们再开车出去的时候,这些气体就会大量...</p> </h3> <h4><a href="/news/79.html" target="_blank">查看详情</a></h4> </li> <li> <h3> <a href="/news/50.html" title="遵义租车公司教你快速掌握车辆状况的步骤" target="_blank">遵义租车公司教你快速掌握车辆状况的步骤</a> <p>遵义租车公司教你快速掌握车辆状况的步骤一、上车时简单的咨询 在租车借车时都会有一个验车的流程。这个时候是我们想他人咨询了解车况的一个时候,主要是查看操作系统是否灵敏,哪些地方容易出现问题应特别注...</p> </h3> <h4><a href="/news/50.html" target="_blank">查看详情</a></h4> </li> <li> <h3> <a href="/news/46.html" title="贵州代驾租车公司提醒大家选择代驾租车要考虑的因? target="_blank">贵州代驾租车公司提醒大家选择代驾租车要考虑的因?/a> <p> 下面贵州代驾租车公司给大家讲讲选择代驾租车要考虑的因素: 代驾租车最为重要的就是司机的选择。这一问题,人们应该选择驾驶技术比较熟练的司机。但是人们要怎样才能够知道自己所选择的司机到底好不好?人们?..</p> </h3> <h4><a href="/news/46.html" target="_blank">查看详情</a></h4> </li> <li> <h3> <a href="/news/44.html" title="遵义奥迪车租赁分享洗车的窍门" target="_blank">遵义奥迪车租赁分享洗车的窍门</a> <p> 下面遵义奥迪车租赁给大家讲讲洗车的窍门: 洗车并不单纯是力气活儿,还得讲究方法。首先应注意无论是到洗车场洗车还是自己动手,都要在汽车发动机罩彻底冷却下来以后进行清洗。尤其在夏季,不要在强烈的阳光下?..</p> </h3> <h4><a href="/news/44.html" target="_blank">查看详情</a></h4> </li> <li> <h3> <a href="/news/42.html" title="贵州汽车出租教你如何选择适合的车? target="_blank">贵州汽车出租教你如何选择适合的车?/a> <p> 下面贵州汽车出租给大家讲讲如何选择适合的车型: 选车辆轻的还是重的。一般来讲,车型越重越费油,从节油观点来说,汽车的自重与油耗成正比关系,也就是说重量越大的汽车将越耗油,所以使用经济性就相对较差。理...</p> </h3> <h4><a href="/news/42.html" target="_blank">查看详情</a></h4> </li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div class="pages"> <ul><li class="previous_s">上一?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="pages_hollow"><a href="News_2.html" >2</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_3.html" >3</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_4.html" >4</a></li> <li class="next"><a href="News_2.html">下一?/a></li></ul> </div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="foot"> <div class="foot_in"> <ul> <a href="/" target="_blank">网站首页</a> | <a href="/about/" title="公司简? target="_blank">公司简?/a> | <a href="/news/" title="新闻中心" target="_blank">新闻中心</a> | <a href="/supply/" title="租车服务" target="_blank">租车服务</a> | <a href="/contact/" title="联系我们" target="_blank">联系我们</a> | <a href="/sitemap.xml" title="XML" target="_blank">XML</a> | <a href="/sitemap.html" title="网站地图" target="_blank">网站地图</a> | <a href="/4g/" title="手机网站" target="_blank">手机网站</a><br/> </ul> <p> Copyright ©  www.liqingqi.com(<a href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) <a href="http://www.liqingqi.com"> 遵义市宇程汽车租赁有限公?/a><br/> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-05-10/"></script> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1273942284'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1273942284%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script>  Powered by <a target="_blank" rel="nofollow">筑巢</a> </p> <p>遵义汽车租赁公司哪家好?遵义婚车租赁怎么样?遵义市宇程汽车租赁有限公司专业提供遵义商务租车、遵义租车网、遵义租车公司哪家好、贵州租车公司等汽车租赁服务,代驾租车服务,欢迎来电咨询?/p> <p>热门城市推广?/p> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ $(".menu").posfixed({ distance:0, pos:"top", type:"while", hide:false }); }); </script> <script type="text/javascript" src="http://www.juheweb.com/demo/js/jquery.min.js"></script> <script src="/template/NEST74008/lib/posfixed.js"></script> <a href="http://www.liqingqi.com/">˿֮6up</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>